Time Management

Inscrivez-vous à ce cours
De grenzen van ons takenpakket zijn steeds minder afgelijnd, we worden verondersteld 24 op 24 bereikbaar én beschikbaar te zijn en naast het werk willen we graag ook nog wat tijd voor vrienden en familie, het gezin en onze hobby’s. En dan staat het huishouden ook nog op ons te wachten. Niet simpel om dat alles gecombineerd te krijgen in één agenda. Tijdens de opleiding time management staan we stil bij alle invloeden die dagelijks op ons afkomen en hoe we daarmee best om kunnen gaan. • We staan stil bij technieken voor zelfmanagement. • We geven concrete oefeningen en opdrachten mee waarmee je jouw time management sterk kan optimaliseren. • Je kent het theoretisch model (D. Allen) rond time management en kan dit toepassen in de praktijk. • Je leert jouw agenda en mailbox ordenen en overzichtelijk houden. • We geven een aantal concrete tips mee rond vergaderen. • We leren hoe je SMART doelen stelt. Inhoud: • 1 op 1 sessie met een persoonlijke coach • Theoretisch kader op vlak van Time Management • Concrete modellen en tools die je in de praktijk kan toepassen • Interactief: aan de hand van rollenspelen en oefeningen uit jouw dagdagelijkse context worden de modellen en tools toegepast • Alle persoonlijke vragen kunnen worden gesteld Datum: Te bepalen samen met de coach. Prijs: €55/uur (excl. btw). Afhankelijk van jouw noden wordt de duur van de coaching afgesproken. Traject: Het standaardtraject gaat als volgt: • 1e sessie van 1 uur: Theorie + modellen. Je ontvangt een opdracht mee. • 2e sessie van 1 uur: Vervolg opdracht + verdere coaching aan de hand van modellen en rollenspelen.
Inscrivez-vous à ce cours
Share