Man en vrouw geven vrouwelijke collega een compliment op het werk

Wie krijgt nu niet graag een complimentje? Ook op de werkvloer tussen collega’s zijn complimenten uiterst belangrijk! Wist je dat een recente enquête nog uitwees dat 88% van de werknemers zich ondergewaardeerd voelen? Verder bleek dat 59% graag een compliment krijgt over zijn werk, 34% doe je met elk compliment een plezier en 2% heeft hier eigenlijk geen behoefte aan.

Alleen al het lezen van dit blogartikeltje illustreert al dat je met je collega’s en hun welzijn bezig bent. Goed bezig dus! Probeer het nu ook in de praktijk. Hier volgen 6 vuistregels die jou op weg helpen om via een compliment bij te dragen tot een positieve werksfeer:

 

1. Geef altijd gemeende, spontane complimenten

De belangrijkste regel: als een compliment niet gemeend is dan wordt dit ook aangevoeld. Wees aandachtig door bewust met je collega’s om te gaan. Zo zie je hun sterktes, hun mooie kanten en kun je ze er ook gemakkelijker op wijzen.

 

2. Geef een specifiek compliment aan een specifiek iemand

Een volledige groep een compliment geven kan, maar mist zijn effect. Als je iemand persoonlijk in de bloemetjes zet om een heel eigen oplossing voor een probleem, een positieve werkattitude of gewoon omdat die persoon altijd luisterbereid is dan komt dit compliment voor die persoon en de omgeving beter aan.

 

3. Geef je complimentje meteen

Aarzel niet om iemand een compliment te geven maar doe het meteen, spontaan. Zo verhoogt de impact door het verrassingseffect. Als je er nog wat humor kan aan toevoegen dan krijg je meteen ook een extra glimlach terug.

 

4. Let op de kleine zaken!

Complimenteren hoeft niet meteen heel groots te zijn. Net de aandacht voor kleine successen van je collega worden sterk geapprecieerd.

 

5. Een goed compliment is ART! (Appreciate Result Thanks)

Je formuleert je compliment zo dat je collega jouw waardering (appreciate) krijgt voor een behaald resultaat, je vertelt wat dit voor effect (result) had op jou en bedankt (thanks) hem/haar. Eenvoudig toch?

 

6. Een enthousiast compliment is er 2 waard

Als je iemand een compliment geeft, versterk het dan met een aanstekelijke glimlach en een enthousiaste toon. Het compliment komt 2 keer warmer aan!

Deel via