Man voor computer en gele tas denkt na over zijn job

Job crafting wint volop aan bekendheid en belang. Hierbij gaan werknemers op eigen initiatief de jobinhoud aanpassen naargelang de eigen interesses en vaardigheden. Door de (kleine) aanpassingen die de medewerker zelf maakt, sluit de job beter aan bij de eigen competenties en interessevelden, waardoor de medewerker gemotiveerd en uitgedaagd blijft binnen zijn functie.

Soorten jobcrafting

Medewerkers zijn inventief en kunnen de job dan ook op verschillende manieren lichtjes gaan aanpassen. Doorgaans worden vier soorten van jobcrafting onderscheiden: taak, relationeel, cognitief en contextueel craften.

1. Taak craften

Bij taak craften wordt er een wijziging aangebracht binnen het takenpakket van de medewerker. Zo kan hij taken toevoegen die zijn interesse wekken of net taken doorgeven of delegeren waar hij minder voeling mee heeft. Maar niet enkel de inhoud van het takenpakket kan worden aangepast. De werknemer kan namelijk ook wijzigingen aanbrengen in de manier waarop taken worden uitgevoerd.

2. Relationeel craften

Sociale relaties zijn van onmiskenbaar belang en spelen een rol in de mate waarin werknemers hun job al dan niet belangrijk en betekenisvol vinden. De werknemer kan dan ook net meer of minder gaan investeren in bepaalde sociale relaties op het werk, zoals met bepaalde collega’s of klanten.

3. Cognitief craften

Bij cognitief craften leert de medewerker anders kijken naar de eigen job, waardoor die meer waarde en betekenis krijgt. Negatieve aspecten van de job worden dan anders geïnterpreteerd.

4. Contextueel craften

Bij contextueel craften gaat de medewerker aspecten van de werkomgeving veranderen. Men kan bijvoorbeeld taken op een ander tijdstip of vanop een andere locatie uitvoeren. Denk aan flexbureaus of telewerk.

Wat zijn de effecten van jobcrafting?

Jobcrafting heeft uiteenlopende, positieve effecten voor zowel werknemer als organisatie. Zo stijgt onder meer de werktevredenheid van de werknemer, de vitaliteit en de organisatiebetrokkenheid.

Echter, men dient steeds alert te zijn voor situaties waarin werknemers lastige taken uit het takenpakket wegwerken. Zo maken ze hun job net iets makkelijker en hopen op die manier beter te functioneren. Dit kan echter ook tot gevolg hebben dat er onvoldoende uitdaging in de job aanwezig is, waardoor de werknemer net minder voldoening haalt uit de job.

Blijkt jouw job echt te ver af te staan van wat je echt wil? Met loopbaanbegeleiding brengen we in kaart welke job beter bij je past. Neem vrijblijvend contact op via jasmien@brightpotentials.eu of +32 491 87 92 48.

Deel via