Getekende vrouw die met hoofd neerligt op bureau. Daarboven staat een lege batterij afgebeeld.

Tegenwoordig moet alles sneller. En beter. En liefst ook nog dat tikkeltje efficiënter. We worden overstelpt met prikkels van buitenaf en soms krijgen we het gevoel dat onze batterij stilletjes aan leegloopt. Door het in kaart brengen van jouw energiegevers en energievreters kan je het bovenstaande gevoel voorkomen. Een goed evenwicht in je energiepeil is immers van onmiskenbaar belang om je goed te voelen en elke dag opnieuw de kracht te vinden om ertegenaan te gaan.

Wat zijn energiegevers en vreters?

Energie gevende momenten zijn momenten waarop de tijd voorbij vliegt. Zaken waar je naar uitkijkt. Activiteiten die jou fysiek volledig uitputten, maar waar je mentaal van opgeladen bent. Momenten waarop je geniet.

Energie vretende momenten zijn momenten waarop de tijd voorbij kruipt. Activiteiten waartegen je al lange tijd opkijkt. Zaken waar je fysiek en mentaal moe van wordt. Taken die je al veel te lang hebt uitgesteld.

Het is duidelijk: we willen energie vretende momenten vermijden en energie gevende momenten de bovenhand laten nemen. Maar hoe?

Identificeer jouw energiegevers en energievreters

Er bestaat helaas geen handleiding of opsomming van welke zaken energie gevend of net energie vretend zijn. Dat is voor iedereen anders. Daarom is het van groot belang om jouw energiegevers -en vreters in kaart te brengen. Dit kan je doen door gedurende een hele week een dagboek bij te houden. Telkens wanneer je een energie gevend -of vretend moment ervaart, noteer je dit in je dagboek. Schrijf erbij wanneer je juist positieve of negatieve energie ervaren hebt en wat daar concreet de oorzaak van was.

Na een week zoek je de rode draad doorheen jouw dagboek. Kreeg je bijvoorbeeld steeds energie van momenten waarop je creatief bezig kon zijn? Of wanneer je in groepsverband kon werken? Verloor je steeds energie wanneer je met administratie bezig was? Of wanneer je moest werken onder strikte regels en procedures?

Leg ook de link met jouw sterktes of competenties enerzijds en jouw werkpunten anderzijds. Vaak is het immers zo dat we energie krijgen van momenten waarop we onze sterktes kunnen inzetten en dat we energie verliezen op momenten waar we met onze valkuilen geconfronteerd worden.

Een opschrift van een lege batterij waaronder staat 'you wouldn't let it happen to your phone, don't let it happen to you'

Trek jouw conclusies

Staat jouw dagboek vol met energie vretende momenten? Dan knippert jouw energiepeil waarschijnlijk rood en wordt de kans op burn-out steeds groter. Probeer dit ten allen tijde te voorkomen en ga op tijd op zoek naar gepaste oplossingen.

Uiteraard is het vaak onmogelijk om alle energie vretende momenten of taken te vermijden op het werk. Er zijn nu eenmaal taken die je moét doen. Je kan er echter wel op een andere manier mee omgaan. Zo kan je vervelende taken opsplitsen in kleinere deeltaken, waardoor de last wat meer gespreid valt. Of koppel een vervelende taak aan een energie gevende activiteit. Probeer je ook te focussen op het nut of het positieve effect van de taak die je doet. Je hoeft trouwens niet alles alleen te doen. Misschien heb je een collega die net heel graag de administratie doet terwijl jij dit steeds op de lange baan schuift. Stem af en verdeel taken op zo’n manier dat iedereen zich kan focussen op wat hij of zij graag doet.

Deel via