Illustratieve afbeelding corona virus

Door de corona-uitbraak in België en alle maatregelen die in functie daarvan werden genomen, zitten ook jullie als werknemer met veel vragen. Wat doe je als je geen opvang vindt voor jouw kinderen? En mag je werk weigeren als je bang bent voor besmetting? Welke regels zijn er van toepassing als je als werknemer geconfronteerd wordt met de gevolgen van het coronavirus? Wij geven antwoord op jouw vragen.

 

1. Kan mijn werkgever mij dwingen om aan telewerk te doen?

In principe kan een werkgever jou niet dwingen om van thuis uit te werken en kan jij als werknemer ook niet eisen dat dit mag. Echter, in deze tijden lijkt het erop dat werkgever en werknemer begrip opbrengen voor eenieders situatie en komen ze vaak onderling tot een overeenkomst.

Gezien de maatregelen die de overheid recent nam, wordt het de werkgever nu echter wel van bovenaf opgelegd om thuiswerk toe te staan indien dit mogelijk is en dit om verdere verspreiding te voorkomen. Het kan dus dat mensen die eerder geen recht hadden op telewerk, nu plots wel occasioneel thuiswerk krijgen. In dit geval is hieromtrent geen contract opgesteld – zoals dat bij structureel thuiswerk wel vooraf gebeurd- en dienen dus goede afspraken te worden gemaakt tussen werkgever en werknemer.

 

2. Ben ik verzekerd als ik van thuis uit werk?

Voor structureel thuiswerk geldt dat verondersteld wordt dat het ongeval zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordeed, indien het plaatsvond op de dag, plaats en binnen de tijdspanne vermeld in het arbeidscontract en worden de kosten gepaard aan het ongeval dus ook gedekt door de arbeidsongevallenverzekering.

Echter, op dit moment werken veel mensen van thuis terwijl ze in principe op kantoor zouden werken, wat het moeilijker maakt om te bewijzen dat je ook effectief aan het werk was op het moment van het ongeval. Ook hier draait alles dus weer om goede afspraken maken: leg duidelijk vast op mail op welke dagen je in van thuis uit werkt.

 

3. Ik vind geen opvang voor mijn kinderen. Wat kan ik doen?

Gezien alle scholen de poorten sluiten, zitten heel wat ouders momenteel met de handen in het haar. Het feit dat ook de grootouders als oppas inzetten afgeraden wordt, maakt het nog moeilijker. Toch ben je juridisch gezien nog steeds zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang voor je kinderen. Mogelijke oplossingen zijn dan ook:

  • Een beurtrol opzetten met je buren of vrienden. Maak hierbij ook zoveel mogelijk goede afspraken: fysiek contact vermijden, goede hygiëne (geregeld de handen wassen, oppervlakten geregeld poetsen,…) en meteen melden wanneer iemand zich ziek voelt.
  • Glijdende uren. Stem even af met jouw werkgever of er mogelijkheid is om wat flexibel te zijn in de uren die je werkt. Zo kan je misschien zonder haast koken over de middag voor de kinderen en kan je wat verder werken op het moment dat zij in bed liggen.
  • Verlof opnemen. Het is uiteraard niet de leukste invulling van je verlofdagen, maar als het eenmaal niet anders kan is dit wel een oplossing. Uiteraard kan dit wel enkel in overleg met de werkgever, want hij is niet verplicht dit toe te staan.
  • Onbetaald verlof opnemen, maar ook dit kan enkel in overleg met de werkgever.

 

4. Kan mijn werkgever mij verplichten om toch te werken als daar besmettingsrisico aan verbonden is?

In principe kan een werkgever zijn werknemers vragen om bijvoorbeeld te poetsen in een instelling waar mensen met het coronavirus opgenomen zijn. Maar dat kan en mag hij niet zomaar. Er werden namelijk heel strenge voorwaarden opgesteld die de werknemer moeten beschermen tegen besmetting. De werkgever die zijn werknemers in risicozones stuurt, is verplicht om bijvoorbeeld (en onder meer) beschermingsmateriaal (denk aan beschermende kledij) te voorzien en een risicoanalyse door te voeren.

Kan jouw werkgever je geen veiligheid en bescherming garanderen? Dan mag je juridisch gezien de werkplaats verlaten of weigeren te gaan werken in het risicogebied.

 

 5. Ik voel symptomen, wat moet ik doen?

Indien je symptomen voelt zoals koorts, hoesten, keelpijn, kortademigheid, etc. dan moet je eerst en vooral bellen naar de huisarts. Alle consultaties voor dergelijke symptomen verlopen namelijk telefonisch momenteel om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Indien de symptomen niet te ernstig zijn, dan word je automatisch in quarantaine geplaatst. Zijn de symptomen wel ernstig, dan zal de huisarts je verdere aanwijzingen geven (bijvoorbeeld bij hen langsgaan of naar spoed). Breng je werkgever hoe dan ook meteen op de hoogte.

 

6. Ik zit in quarantaine, kan mijn werkgever mij verplichten om mijn vakantiedagen op te nemen?

Neen, jouw werkgever kan je niet verplichten om verlofdagen op te nemen.

Indien er echt geen werk voorhanden is, kan wel ‘economische werkloosheid’ worden ingevoerd. Hierbij blijf je in dienst bij jouw werkgever, maar wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst, waardoor eventueel ontslag vermeden kan worden.

Bij economische werkloosheid heb je automatisch recht op een uitkering. De RVA betaalt je een uitkering die gelijk is aan 65% van je loon (begrensd).

 

7. Moet mijn werkgever mijn loon doorbetalen tijdens ziekte wegens besmetting van het coronavirus?

Als je ziek bent moet je werkgever het loon doorbetalen. De dagen dat je ziek bent gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

 

8. Kan mijn werkgever weigeren dat ik terug aan de slag ga?

Jouw werkgever kan niet weigeren dat je terug komt werken als je bijvoorbeeld terugkeert uit een risicozone (vakantie) of mogelijk in contact kwam met een coronapatiënt. Hij kan er echter wel op aandringen om van thuis te werken om andere collega’s niet in gevaar te brengen of om een medisch onderzoek te doen (dit dan wel op kosten van de werkgever).

 

Bronnen:

Deel via

Hulp of advies nodig?

Onze coaches staan altijd klaar om jou te helpen.